مشتری گرامی؛

برای خرید از سایت می توانید از طریق کارت های شبکه شتاب آنلاین پرداخت نمایید،

و یا از طریق انتقال وجه کارت به کارت و یا واریز وجه به شماره حساب های زیر و

تماس با شماره تلفن های 02133518902 و 02133518903 اقدام به خرید نمایید.

آسوده خاطر خرید کنید

شماره حساب ها