ایران رادیاتور


کولرهای گاز به چند دسته تقسیم می شوند که براساس فضا و مقدار فضای مورد استفاده آنها است. انواع کولرهای گاز در این سه گروه ذکر شده است. کولر پنجره، تهویه مطبوع قابل حمل و تهویه مطبوع. هر یک از این کولرها امروز استفاده می شود. در زیر، ما تمام سه دسته کولرهای گاز را معرفی می کنیم.

1- کولر پنجره:
در این نوع کولر، تمام قطعات در محفظه قرار دارند و فضایی کوچک را اشغال می کنند. برای نصب کولرهای پنجره، بخش کندانسور باید به طرف خارج و بخار بخار به داخل هدایت شود. هوا در داخل از طریق یخچال خنک می شود و از طریق دو حلقه ی بخار خنک می شود. یکی از مشکالت با کولرهای پنجره، ظاهر نصب و فشار بالای صدا در داخل کمپرسور با محیط تهویه مطبوع است.

کولر هوا تقسیم شده:
در بخشی از گاز خنک کننده بخار بخار نصب شده است و قطعات دیگر، از جمله کمپرسور، در محفظه واحد خارجی نامیده می شوند. برای اتصال دو واحد از لوله های مس و آلومینیومی استفاده می شود. با توجه به محل کمپرسور در واحد خارجی و خارج از ساختمان، منبع سر و صدا از فضا فاصله دارد و در نتیجه این کولر جدید گاز در داخل ساختمان و همچنین در شرایط مسائل ظاهری نصب در کولرهای پنجره

3. کولر گاز قابل حمل:
کولر گاز قابل حمل مانند یک نوع پنجره است، به جز اینکه آن را توسط صندلی چرخدار قابل حمل است. برنامه های کاربردی این نوع کولر در خنک سازی محلی قرار دارد. در مواردی که لازم است محیط محیط را خنک نگه داشته شود، باید توسط لوله اگزوز در خروجی کنسانتره هوای گرم از بین رفته باشد.